1. Stal den Bisschop organiseert een hybrideveiling op 18 juli 2023. De veiling staat onder toezicht van veilingmeester Chris De Heer. Voor het bepalen of een bod in de veiling eerst is uitgebracht door een deelnemer via internet of een bieder uit de zaal, is het oordeel van de veilingmeester bindend. De toewijzing geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, dit is de koopsom excl BTW.

2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudloze kennisname en aanvaarding van onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. Om te kunnen deelnemen aan de hybrideveiling dient de koper zich vooraf te registeren via het veilingplatform van www.vdbisschop.auction Door deze registratie aanvaardt hij onvoorwaardelijk deze veiling- en verkoopsvoorwaarden.

3. De biedingen en betalingen geschieden in euro.

4. De koper betaalt geen veilingkosten.

5. De koper zal enkele dagen na de veiling een factuur ontvangen van de koopsom met bijhorende BTW (21%)

6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht bij opbod en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van  de koopprijs, te verhogen met 21% BTW.  De veiling- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.

7. Stal den Bisschop beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoop zouden kunnen ontstaan. Bij betwisting geldt uitsluitend deze tekst, alleen de Belgische wetgeving is van toepassing en alleen de rechtbanken ressorterend onder het arrondisement Gent zijn bevoegd.

8. In geval van export zal de koper binnen de 6 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW

9. De eigenaars van de accomodatie waar deze veiling plaatsvindt zijn niet verantwoordelijk voor schade aan personen en goederen.

VERKLARING INZAKE BESCHIKBAARHEID PERSOONLIJKE GEGEVENS

De door de Deelnemer aangeleverde persoonlijke gegevens mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van de hiervoor bedoelde registratie die het mogelijk maakt via internet mee te kunnen bieden. De veilende partij, alsmede bij een veiling betrokken notarissen mogen alle door de Deelnemer beschikbaar gestelde gegevens opvragen en inzien. De hiervoor vermelde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen slechts aan derden worden verstrekt voor zover dit nodig is in het kader van het bieden op de veiling. De hiervoor genoemde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen niet aan derden worden verkocht, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven. De Deelnemer geeft toestemming voor de zichtbaarheid van zijn gegevens aan alle medewerkers van de veilende partij en andere partijen die zijn aangesloten bij het internetbiedsysteem.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie